HEM


OM
OSS


PRODUKTER

Sea-Band


KONSULT-
TJÄNSTER


ÖPPNA
SEMINARIER


TERAPI &
COACHING


KONTAKTA
OSS

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

COACHING

 

Coaching är en målinriktad samtalsmetod som leder till ”hjälp till självhjälp” för att lösningsfokuserad nå ett utsatt mål. Coaching är en samtalsmetod, ett förhållningssätt och ett beteende som leder till snabba och positiva resultat.


Alla som arbetar med andra människor har glädje av att lära sig coaching-modellen. Många chefer och ledare kan intyga att det är ett fantastiskt effektivt verktyg för att motivera & stimulera anställda till att arbeta självständigt, lösningsfokuserat och på så sätt nå bättre resultat.  


Forskning visar att Coaching leder till:

 

o Förbättrade arbetsprestationer

o Ökad produktivitet

o Ett kreativare arbetsklimat

o En effektivare användning av resurser

o En personal som är mer motiverad

o Medarbetare som tar mer ansvar

o Sundare relationer

 


Alla våra coacher är Certiferade Coacher med kognitiv inriktning (här och nu och framåt – istället för att titta bakåt på sådant som redan har hänt och inte går att påverka) samt godkända av ICF International Coach Federation som är världens största coachorganisation.


Under 2 dagar får du grunden till ett coachande samtal och hur du kan kommunicera konfliktfritt och få självständiga medarbetare som hittar bättre lösningar än du själv skulle kunna gjort!

 

 


 


 


 


 


In English
please press: