HEM


OM
OSS


PRODUKTER

Sea-Band


KONSULT-
TJÄNSTER


ÖPPNA
SEMINARIER


TERAPI &
COACHING


KONTAKTA
OSS

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

FRISK PERSONAL

 

Om du är intresserad av seminarier kring detta ämnet så utgår vi från den behovsanalys som kommer att ligga till grund för hur vi lägger upp programmet för att ge dig och ditt företag absolut bästa resultat.


Vissa företag behöver lyfta fram de anställdas excellensområden och hur kommunikationen skall ske mellan dessa för att alla skall må bra.


Andra företag väljer att arbeta med en stress-undersökning som bas för vilka åtgärder som skall läras ut och implementeras i verksamheten


Många företag vill jobba med att bygga hörnstenar kring hur det kan bli bättre struktur, information och kommunikation i gruppen.


Vissa företag tycker om att få jobba med olika psykologiska modeller som ”OK-hagen” från Transaktionsanalysen eller ”Personanalys byggd på Dr Jungs forskning”.

 


Strategier för att må bra!

 

Än en gång,

Det är upp till dig att må bra!

Det finns alltid lösningar eller nya sätt att tänka som tar dig vidare genom situationer som uppkommer som du inte önskat. Det är det som är livet!

Det enda vi vet är; att vi vet ingenting!

Men just här och nu kan du njuta och påverka din dag.

Gå ut och gör den här dagen till den allra bästa någonsin!


Med strategier kan du gå runt berget istället för att behöva bestiga det!

 

 

Vår grundtanke är att alla föreläsningar och seminarium i detta ämne bygger på glädje, lust och ett lösningsfokuserat förhållningssätt.


Alla är överens om att personal som mår bra presterar bättre!

Så njut av att solen i Spanien samtidigt som våra modeller och föreläsningar öppnar upp för bestående gruppdynamik och ett lösningfokuserat förhållningssätt.

 

”Det är inte hur du har det,

utan hur du tar det”

 


 


 


 


 


In English
please press: