HEM


OM
OSS


PRODUKTER

Sea-Band


KONSULT-
TJÄNSTER


ÖPPNA
SEMINARIER


TERAPI &
COACHING


KONTAKTA
OSS

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

SÄLJTRÄNING

 

Vi arbetar med säljträning. Dels med företagsinterna seminarier och dels med att följa med säljaren i dennas vardag och ge direkt feedback. Vi utbildar säljarna dels i de olika säljteknikerna och dels i säljande attityder. Alla säljtekniker vi lär ut är praktiskt beprövade och evindence-baserat framgångsrika.

 

 

 

 

Vi riktar oss i främsta hand till heltidssäljare men har även seminarier för så kallade icke-säljare som t.ex projektledare, tekniker och serviceingenjörer.

 

 


 

 


 


 


 


 


In English
please press: