HEM


OM
OSS


PRODUKTER

Sea-Band


KONSULT-
TJÄNSTER


ÖPPNA
SEMINARIER


TERAPI &
COACHING


KONTAKTA
OSS

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

COACHANDE LEDARSKAP

 

Du kan också välja att enbart utbilda dig inom det coachande ledarskapet. Då kommer du att få ett team som under din coachande ledning tar mer ansvar, förbättrar sina prestationer blir mer motiverade och når sina mål. Dessutom får hela teamet mycket roligare tillsammans! Alla vet sin egen roll och tar stort ansvar för att nå teamets uppsatta mål. Mycket skratt, lösningsfokusering och framgång brukar känneteckna ett coachande team.


Det har gjorts många undersökningar kring resultaten av coaching och det här är några av de fördelar verksamheten får om cheferna kan använda sig av coaching istället för ordergivning:


- Förbättrade arbetsprestationer

- Ökad produktivitet

- Ett kreativare arbetsklimat

- En effektivare användning av resurser

- En personal som är mer motiverad

- Medarbetare som tar mer ansvar

- Sundare relationer


Med hjälp av coaching skulle en ledare kunna förändra hela den bilden och få personalen att använda mer av sin potential. Vilka resultat skulle inte det ge?

 


Vid en Gallupundersökning som genomfördes på mer än 1,7 miljoner anställda i över 100 väletablerade företag från över 60 länder ställdes frågan: På din arbetsplats, får du möjlighet att göra det du är bäst på varje dag? Resultatet var lika nedslående över hela världen - endast tjugo procent av de anställda kände att deras styrkor kunde utnyttjas varje dag. Det finns alltså en outnyttjad potential på 80 % i företagen, en hisnande siffra!
(Undersökningen finns beskriven i boken Strengthsfinder skriven av författarna Marcus Buckingham och Donald O. Clifton).

 

 

Enligt en amerikansk undersökning som utfördes av
MetrixGlobal, LLC gav coaching använd i ett chefs-
utvecklingsprogram fem gånger insatsen - 529 % ROI
(Return on Investment). (Källa: MetrixGlobal, LLC).


 

 


Hur mycket kostar det då att ha omotiverad, oengagerad personal som inte använder sin potential? Här får du ett enkelt räkneexempel. Anta att du har en anställd på ditt företag där en timme och dagen går förlorad i produktivitet på grund av detta. Den anställde kostar dig 30.000 i månaden i lön, skatt och avgifter etc i detta exempel.


På en timme blir det:

30.000 / 160 timmar = 188 kronor


På en vecka blir det:

188 X 5 = 940 kronor


På en månad blir det:

940 X 4 = 3.760 kronor


På ett år (4 veckors semester) blir det:

3.760 X 11 = 41.360 kronor


Om din anställda kostar 50.000 kr/månad blir det 68.750 kr på ett år.


Hur många anställda har du på ditt företag och hur engagerade är de?

 

 


 


 


 


 


In English
please press: